Dyrekcja szkoły:

Dyrektor szkoły: mgr inż. Ewa Ankiewicz-Jasińska

z-ca dyrektora szkoły: mgr Agnieszka Hejmann

z-ca dyrektora szkoły: mgr Paweł Sankowski