Koła zainteresowań i sekcje sportowe

Koła zainteresowań


Koło fotograficzne (J. Grymuza, P. Waliszewski)

Koło dekoratorsko - plastyczne (M. Kwiatkowska, D. Płachta)

Koło fizyczne (P. Sankowski, S. Kaźmierczak)

Koło geograficzne ( E. Drobińska, B. Makowska)

Koło informatyczne (A. Jasińska, K. Szot)

Koło filmowe (J. Grymuza, P. Waliszewski)

Koło miłośników książki (M. Kwiatkowska)

Koło matematyczne (M. Lubińska, K. Zarzyka, J. Rutkowska, A. Hejmann, E.Ziarkowska)

Gazetka „Nowiny szkolne” (E. Ankiewicz-Jasińska, A. Jasińska, Anna Błasik)

Międzyszkolne Koło Turystyki Kajakowej (M. Lubiszewski)

Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny (Cz. Maniewski)

Szkolny Klub Europejski (M. Jankiewicz-Gruszka, M. Wojtynowska)

Orkiestra szkolna (R. Biskupski)

Klub honorowego krwiodawstwa (A. Nawrotek, M. Kwiatkowska, D. Płachta)

Koło recytatorsko - teatralne (M.Gutkiewicz, H. Pańczyk, H. Kruger)

Koło szachowe (D. Płachta, B. Żmijewski)

Koło tańca towarzyskiego (D. Płachta)

Koło lotnicze (P. Nowakowski)


SEKCJE SPORTOWE


Piłka siatkowa dziewcząt (R. Ryczak)

Piłka siatkowa chłopców (M. Lubiszewski)

Piłka ręczna dziewcząt (M. Biegańska)

Piłka nożna chłopców (M. Lubiszewski, D Bryłka)

Piłka koszykowa chłopców (M. Florek)

Piłka siatkowa chłopców (M. Florek)