Przedmiotowe zasady oceniania
Data Link do pliku
09-09-2018 19:46:11PZO wf.pdf
06-09-2018 20:26:03PZO z matematyki.pdf
06-09-2018 20:24:22PZO jezyki obce.pdf
05-09-2018 15:50:51PZO przedmioty zawodowe i informatyka.pdf
20-09-2017 13:58:08PZO z edb.pdf
20-09-2017 13:53:42PZO z biologii.pdf
20-09-2017 13:51:10PZO z geografii.pdf
15-09-2017 21:24:56PZO fizyka.pdf